نانو پرایمر زینک کرومات آلکیدی

نانو پرایمر زینک کرومات آلکیدی

اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ زرد رنگ زینک ﮐﺮوﻣﺎت ...

ادامه مطلب

نانو رنگ های آلکیدی ضد خوردگی

نانو رنگ های آلکیدی ضد خوردگی

نانو رنگ های آلکیدی روغنی بر پایه رزین های آلکیدی ...

ادامه مطلب

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید