نانو كفپوش اپوكسی

نانو کفپوش اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده به همراه نانو مواد فرموله می شود. این کفپوش کلیه خواص روکش اپوکسی اعم از مقاومت سایشی و فشاری، خواص مکانیکی و شیمیایی بالا را دارا می باشد. از جمله موارد مصرف آن می توان به صنایع نظامی، سالن های ورزشی، صنایع غذایی و سایر بخش های صنعت اشاره کرد. استفاده از فناوری نانو تاثیر قابل توجهی در افزایش مقاومت مکانیکی این نوع کفپوش ها داشته است.