نانو رنگ اپوکسی فنولیک گلس فلیک

نانو رنگ اپوکسی فنولیک گلس فلیک یک ترکیب دو جزئی از رزین اپوکسی فنولیک مقاوم حرارتی و هاردنر یا سخت کننده است. اپوکسی فنولیکمقاومت خوبی در مقابل مواد شیمیایی و لرخی اسیدها داشته و برای سطوحی که هم تحت حرارت بالا و هم در تماس با اسیدها قرار دارند، یکی از مناسب‌ترین انتخابها هستند. این نوع نانو رنگ اپوکسی، در مقابل عوامل مکانیکی، رطوبت و روغن‌ها نیز مقاومت خوبی دارد.