نانو رنگ های کوره ای اپوکسی استر

 این نوع نانو رنگ های کوره ای، بر پایه رزین های اپوکسی استر در محدوده های دمائی متفاوت پخت می شوند. این شرایط منجر به بهینه شدن خواصی از قبیل افزایش سختی، چسبندگی عالی به سطوح، حفظ براقیت، ثبات رنگی ایده آل و مقاومت مناسب در برابر رطوبت و عوامل شوینده می شود. با استفاده از فناوری نانو می توان سختی و مقاومت UV این پوشش ها را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داد.

این نوع رنگها و پوشش ها به صورت پیوسته و در سیستمهای کویل کوتینگ نیز قابل استفاده هستند که در این صورت در مدت زمان کوتاهی پخت می شوند.