نانو رنگ آلکیدی سریع خشک

نانو رنگ آلکیدی سریع خشک، یک محصول یک جزئی است که با داشتن خواصی مانند سرعت خشک شدن بالا، برافیت مناسب، مقاومت نسبی در برابر شرایط جوی و چسبندگی خوب جهت رنگ آمیزی نهایی سطوح فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از نانو مواد در این رنگها مقاومت مکانیکی و مقاومت به اشعه UV  را افزایش می دهد.