آلکوترم (جایگزین هرسایت و ترموگارد)

آلکوترم گزینه بسیار  مناسبی برای آلومینیوم و مس بوده و جایگزین بسیار عالی برای رنگهای هرسایت و ترموگارد است. این نانو پوشش دوجزئی بوده و با چسبندگی روی مس و آلومینیوم، سالت اسپری بالای 5000 ساعت را گذرانده است.

این محصول انتقال حرارت بالایی دارد و به صورت اختصاصی برای استفاده در سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و رادیاتورها تولید شده است.